Arvopaperikaupan tulolähde

Viime viikon teksti tulolähteistä saa nyt jatkoa ja tänään käsitellään asiaa arvopaperikaupan kohdalla. Arvopaperikaupassa tulolähde määräytyy arvopaperikaupan luonteen mukaan joko elinkeinotoiminnan tulolähteeseen (EVL) tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL)....

Sijoitusyhtiön verotuksen perusteet

Tänään johdattelen lukijoita osakeyhtiön verotukseen sijoitustoiminnan näkökulmasta. Seuraavassa vertailen osakeyhtiön ja yksityishenkilön verotusta sijoitustuottojen osalta.   Arvopapereiden luovutusvoitot OY 20% yhteisövero Henkilö 30/34% pääomatulovero  ...