Tänään vähän ajatuksia siihen, kuinka paljon palkkaa sijoitusyhtiöstä kannattaisi verotusmielessä maksaa itselle erilaisissa tilanteissa. Jatketaan siis toissakertaisesta ykkösosasta vähän enemmän käytännön tasolle.

Sijoitusyhtiön omistaja on palkkatyössä muualla

Tässä tapauksessa tilanne on yksinkertainen. Jos verotettavat bruttoansiotulosi ylittävät vuositasolla n. 28 000€, en harkitsisi palkanmaksua, koska palkat tuon vuositulon jälkeen ovat korkeasti verotettuja, efektiivisen veroprosentin ollessa alkaen n. 38%. Keskittyisin muihin voitonjakotapoihin. Palkkatyöläisen kirous on se, että kun palkka nousee, verot nousevat kahta kauheammin, eikä palkkatyöläinen mahda asialle juuri mitään.

Myös eläkeläiset ja työttömät ovat palkansaajan tilanteessa siinä mielessä, että eläke ja työttömyystuet ovat verotettavaa ansiotuloa. Tulot saattavat olla kuitenkin sen verran pienet, että palkanmaksu niiden lisäksi voi olla järkevää.

Palkkatyöläisellä yhtiö toimii myös hyvänä mahdollisuutena laskuttaa mahdollisista sivutöistä ja tulouttaa tuotot yhtiöön 20% tasaverolla kun ylityönä palkkatyössä tehdyt työt verotettaisiin progressiivisesti.

(Sijoitus)yhtiön omistaja ei ole muualla palkkatyössä

Tähän ryhmään kuuluvat kokoaikaiset yrittäjät, osa-aikaiset yrittäjät sekä vapaaherrat tms, jotka eivät harjoita muuta kuin sijoittamista.

Osakeyhtiön kautta liiketoimintaa harjoittava on siinä mielessä palkkatyöläistä onnellisemmassa asemassa, että hän voi itse säädellä progressiivisesti verotettujen ansiotulojen määrää maksamalla itselleen optimaalisen summan palkkaa ja jättämällä loput yhtiön tulokseen. Etu korostuu kun tuotot suurenevat. Toisaalta myös yhtiöön kertyy yhä enemmän pääomaa, jonka jakaminen omistajille nopeasti on verotuksellisesti kallista.

Riippuen sijoitusyhtiön varallisuuden määrästä ja paineesta saada rahaa omaan käyttöön, palkkaa on verotuksellisesti optimaalista maksaa vuonna 2017 n. 14-28€k vuodessa. Jos yhtiössä ei ole liikaa varallisuutta kiinni, eikä omaan käyttöön välttämättä tarvitse rahaa, maksaisin sektorin alareunaan tai korkeintaan 19k€, jonka jälkeen marginaalivero ylittää osinkojenjaosta koituvan verorasituksen. Jos suuri osa omaisuudesta on yhtiössä ja rahaa tarvitsisi käyttöön, on perusteltua maksaa enemmän.

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.