Hyvää joulua! Nyt kun vuoden 2017 veroprosentit on julkaistu, on hyvä siirtyä lempiaiheeseeni, ansiotulojen progressiiviseen verotukseen. Tämä on ehkä suurin syy, miksi itse ryhdyin yrittäjäksi. Enemmän tienaavia palkkatyöläisiä Suomen veromalli ei imartele, mutta teksti on varmasti hyvä silmienaukaisija myös heille.

Ansiotuloja ovat palkat ja muut veronalaiset etuudet kuten autoetu sekä ammattinharjoittajan, Ky:n ja Ay:n tulot poislukien pääomatulo-osuus. Ansiotuloa on kaikki veronalainen tulo, joka ei ole pääomatuloa.

Tämä taulukko auttaa hahmottamaan tilannetta. Taulukon luvut saa yrittäjälle sopiviksi kun veroprosentista vähentää tyel-maksun 6,15% ja työttömyysvakuutusmaksun 1,60% eli yhteensä 7,75%. Havainnollistamiseksi jaan taulukon alla oleviin osioihin. Taulukon luvut ovat keskimääräisiä mm. kunnallisverotuksen ja henkilökohtaisten vähennysten osalta. Ne ovat kuitenkin tarpeeksi lähellä totuutta kuvaamaan ansiotulojen progressiivisuutta.

Vuositulo – Veroprosentti tällä välillä

0-14000€ – 2,25%

14000-19000€ – 26,15%

19000€-28000€ – 30,51%

>28000€ – 37,65%->

Yllä olevat luvut kuvaavat sitä, että jos osakeyhtiö maksaa palkkaa yrittäjäksi luokitellulle henkilölle, palkansaaja tulee lopulta maksamaan veroja kyseisten veroprosenttien mukaan. Yhtiölle koituu maksettavaksi lisäksi sosiaaliturvamaksu 1,08% palkasta. Vuotuiset ansiotulot 14000 euroon saakka on Suomessa lähes verotonta. Jos saat ansiotuloja esim. 18000€, maksat 0-14k€ veroa 2,25% ja 14-18k€ 26,15%. Jos saat 25k€, menee veroa 0-14k 2,25%, 14-19k€ 26,15% ja 19-25k€ 30,51% jne.

Palkansaajalle, jota ei luokitella yrittäjäksi, prosentteihin tulee lisätä vielä edellä mainitut työntekijän osuudet, yhteensä 7,75 prosenttiyksikköä.

Palkka on yhtiölle kulua. Jos yhtiö olisi ennen palkkoja tekemässä 14000€ voittoa, mutta maksaakin 14000€ palkkaa osakkaalle, yhtiön tuloveroksi muodostuu 0€ ja osakkaan 2,25% eli 315€. Kun yhtiön vuotuiset voitot kasvavat suuremmiksi, on harkittava paljonko palkkaa haluaa maksaa. Luultavasti on viisasta maksaa ainakin 19000€, koska osingoista tuleva kokonaisverorasite on vähintään 27,5%. Jos tuloja ja rahantarvetta on enemmän, 28000€ asti verotus on kohtuullinen. Sen ylittävät ansiotulot verotetaan jo vähintään 37,65 prosenttisesti, joten jos mahdollista, niitä kannattaisi ehkä välttää ja pyrkiä muihin voitonjakotapoihin, joista tärkeimpänä osingot.

Ensi viikolla jatkan aiheesta vähän syvemmälle ja pohdin ansiotulon progressiota tapauksessa a) sijoitusyhtiön omistaja on muutenkin yrittäjä, b) sijoitusyhtiön omistaja on palkkatyössä muualla.

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.