Viime viikon teksti tulolähteistä saa nyt jatkoa ja tänään käsitellään asiaa arvopaperikaupan kohdalla. Arvopaperikaupassa tulolähde määräytyy arvopaperikaupan luonteen mukaan joko elinkeinotoiminnan tulolähteeseen (EVL) tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL). Yleensä EVL:n mukaan verotettu tulo on yritykselle verotuksellisesti edullisempaa ja tulisi pyrkiä, että yhtiön arvopaperikauppa verotetaan sen mukaan. Lue tarkemmat tiedot viime viikon tekstistä.

Millä perusteilla tulolähde sitten määräytyy? Alla kokoelma suoria lainauksia verohallinnon ohjeistuksesta

EVL

“Elinkeinotoimintana pidetään liike- ja ammattitoimintaa (EVL 1 §). Elinkeinotoiminnan yleisinä tunnusmerkkeinä pidetään muun muassa voiton tavoittelua, toiminnan suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä toiminnan taloudellista riskiä. Toimintaa arvioidaan tunnusmerkkien täyttymisen perusteella kokonaisuutena.”

“Arvopaperikauppa voi olla myös muun elinkeinotoiminnan ohella harjoitettua toimintaa, jolloin se yleensä on osa elinkeinotoiminnan tulolähteen toimintaa.”

TVL

“Muun toiminnan tulolähteeseen kuuluu sellainen tulo, joka ei ole elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa (TVL 2 § 1 momentti). Tätä periaatetta sovelletaan myös arvopaperisijoittamiseen.”

“Yksittäistapauksissa voi esiintyä tilanteita, joissa arvopaperit on tarkoitettu selkeästi yhtiön passiiviseksi omaisuudeksi. Jos arvopaperit on omistettu pitkään eikä niillä käydä kauppaa, arvopaperit voidaan lukea henkilökohtaisen toiminnan tulolähteeseen. Jos arvopaperisalkku koostuu pääasiassa riskittömistä arvopapereista (talletus-, sijoitus- tai kuntatodistuksista, obligaatioista, valtion velkasitoumuksista tai asunto-osakkeista), arvopaperit saattavat olla muuta kuin elinkeino-omaisuutta.”

Oma toiminta

Huhu kertoo, että tulolähdettä voi olla hankalaa vaihtaa verohallinnon silmissä myöhemmin. Ainakin hankalampaa kuin valita alusta asti oikea. Tästä syystä asiaa on hyvä pohtia jo perustamisvaiheessa.

Tulolähde määräytyy luonnollisesti sen mukaan, minkälaista arvopaperikauppa on. Rajatapauksissa, joka on mielestäni hyvin yleistä, asiaan pystyy itse vaikuttamaan. Ensinnäkin voi veroilmoituksessa ilmoittaa arvopaperikaupan haluamaansa tulolähteeseen ja sen tueksi, että esitys hyväksytään, voi tehdä tiettyjä toimia.  

Jos siis haluaisi toimintaa verotettavan EVL:n mukaan, mutta toiminta on passiivisen puoleista ja salkku koostuu yllä mainituista vähäriskisistä arvopapereista kuten talletuksista, voisi esimerkiksi seuraavilla toimilla edesauttaa EVL-tulkinnan hyväksymistä:

  • Riski: Omistusta ja kaupankäyntiä myös riskisemmillä arvopaperilajeilla kuten esim. pörssiosakkeilla, osakerahastoilla tai johdannaisinstrumenteilla. Sijoituslaina lisää riskiä.
  • Jatkuvuus: Kauppoja tasaisin väliajoin ja jatkuvasti – ei ainoastaan yksi passiivinen sijoitus
  • Voitontavoittelu ja suunnitelmallisuus

Verohallinnon ohjeistus aiheesta:

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Kokonaan_ja_osittain_verovapaat_yhteisot/Arvopaperisijoittamisen_tulolahde(35596)

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.