Tänään yritän tehdä selkoa tuloverolain(TVL) ja lain elinkeinotulon verottamisesta (EVL) välille, kun on kyse sijoitustoiminnan kuluista. Yksityishenkilön sijoitustoimintaa verotetaan aina TVL:n mukaan, kun taas sijoitusyhtiön aktiivista arvopaperi- tai kiinteistökauppaa verotetaan EVL:n mukaan ja sijoitusyhtiön asuntosijoittamista sekä muuta passiiviseksi luokiteltua sijoitustoimintaa TVL:n mukaan, karkeasti jaoteltuna.

TVL:ssa vähennysmahdollisuudet ovat rajatummat kuin EVL:ssä. Molempien lakien mukaan sijoitustoiminnan kuluina voi verotuksessa vähentää tietyt läheisesti sijoitustoimintaan liittyvät kulut (otsikko 1). Toimitila- ja matkakulujen osalta vähennysmahdollisuuksissa on eroja, EVL:n mahdollistaessa laajemmat vähennykset (otsikko 2). EVL mahdollistaa lisäksi liiketoimintaan epäsuoremmin liittyviä kuluja sekä työsuhteen tapauksessa verovapaita etuja (otsikko 3).

Alla oleva jaottelu ei ole missään nimessä täydellinen eikä kiveen hakattu, vaan ainoastaan oma yleistason näkemykseni. Lisäys-, korjaus- ja tarkennusehdotuksia otetaan mieluusti vastaan. Todellisuudessa jos verottaja tutkii yksittäistä tapausta tarkemmin, arvioidaan tapaus aina tilanteen mukaan ja kulujen tulee olla suhteessa liiketoiminnan laajuuteen ja ammattimaisuuteen.

 

MOLEMMILLA VÄHENNYSOIKEUS (1)

 • Tietokoneet ym. laitteet
 • Tietoliikenneyhteydet
 • Ammattikirjallisuus, tietopalvelut, koulutukset, tapahtumat
 • Kaupankäyntikulut, korot ym. rahoituskulut

 

EROAVAISUUKSIA (2)

Toimitilakulut

 • TVL: Kiinteä työhuonevähennys (205-820€/vuosi)
 • EVL: Kaikki työtilan kulut – esim. työtilan vuokra (omasta asunnosta tai ulkopuolelta) + kalusteet ym. sisustus. Jos työtilaa ei kuitenkaan ole yhtiön nimissä, voi työsuhteessa oleva yrittäjä vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan kiinteän työhuonevähennyksen (205-820€/vuosi).

Matkakulut

TVL

 • Matkaliput
 • Oman auton käytöstä 0,24€/km
 • Majoituskulut hotellit ym.
 • Lisääntyneet elantokustannukset: yli 6h matkalta 14€ ja yli 10h matkalta 26€

EVL

 • Matkaliput
 • Oman auton käytöstä 0,41€/km
 • Majoituskulut hotellit. ym
 • Päivärahat tai ateriakorvaukset: alle 6h 10,25€, yli 6h 19€, yli 10h 41€

 

EVL MAHDOLLISTAA VIELÄ LISÄKSI (3)

 • Kokous- ja neuvottelukulut (mm. lounaat ym. tarjoilut)
 • Edustustilaisuudet ja edustuslahjat (50% verovähennyskelpoista)
 • Vakuutukset

Jos yrittäjä on työsuhteessa yhtiöön, voi yhtiö tarjota työntekijälleen mm. seuraavia verovapaita etuja:

 • Liikunta- ja kulttuuritoiminta
 • Ateriaetu
 • Virkistystilaisuudet
 • Joulu- ja merkkipäivälahjat työntekijöille
 • Kahvitarvikkeet

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.