Jos arvopaperia ei voida lukea lyhytaikaiseksi sijoitukseksi vaihto-omaisuuteen tai rahoitusomaisuuteen, vaan se on ostettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, eikä se ole yhtiön käyttöomaisuutta, ilmoitetaan se veroilmoituksella kohdassa “Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL)”. Kirjanpitolaissa sanotaan lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten erien erottelusta seuraavaa: “Pysyviä ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Muut vastaavien erät ovat vaihtuvia.”

Ainakin toistaiseksi kun tulolähdejako on olemassa, lukee Verohallinto nämä sijoitukset henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Henkilökohtaisen tulolähteen tulot verotetaan erillään elinkeinotoiminnan tuloista ja niiden kanssa sovelletaan eri lakia, Tuloverolakia(TVL). Sijoitusten jakautuminen eri tulolähteisiin ei ole käytännössä koskaan positiivinen asia, vaikkakin usein verovaikutukset ovat vähäisiä.

Arvopaperin käyttötarkoitus ostovaiheessa siis ratkaisee ensisijaisesti kirjanpidollisen käsittelyn. Käyttötarkoitus voi myös muuttua, jos esim. väliaikaiseksi sijoitukseksi ostettua rahasto-osuutta päätetäänkin pitää pitkään.

Asuntosijoittaminen yhtiön kautta kuuluu pitkälti tähän kategoriaan. Kirjoitan asunto- ja kiinteistösijoittamisen näkökulmasta tarkemmin seuraavalla kerralla.

 

KIRJANPITO JA VEROILMOITUS

Jos yhtiöllä on TVL-sijoitustoiminnan ohella elinkeinotoimintaa, tulisi TVL-sijoitukset sekä niihin liittyvät tulot ja menot pitää kirjanpidossa eroteltuna elinkeinotoiminnan vastaavista. Näin siitä luonnollisesta syystä, että tulolähteet ovat erillään myös veroilmoituksessa. Kustannuspaikkojen käyttäminen kirjanpidossa yleensä soveltuu tähän tilanteeseen.

Kun jotkut kulut, esim. pankki- tai puhelinkulut, liittyvät molempiin tulolähteisiin, tulee ne verotuksessa osittaa siinä suhteessa, miten ne kohdistuvat eri tulolähteisiin. Miten osituksen käytännössä toteuttaa, riippuu tilanteesta. Jakaisiko kaikki yhteiset kulut samalla suhteella esim. 70% – 30% vai osan kuluista sillä ja tietyt kulut eri suhteella? Tämäkin asia kannattaa suunnitella alusta asti huolellisesti, koska perusteet, joiden mukaan ositus tehdään, tulisivat olla samat vuodesta toiseen. Verottajan silmissä jakoprosenttien muuttaminen vuosittain verovelvollisen eduksi ei ole OK, vaikka toki tulolähteiden painotukset yhtiön toiminnassa voivat vaihdella.

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.