Kun yhtiö on perustettu ja sijoittaminen sen kautta olisi ajankohtaista, miten toimitaan käytännössä? Sijoitusyhtiön perustajilla on tavallisesti sijoitusomaisuutta omissa nimissään, jotka halutaan mahdollisesti siirtää yhtiöön, tai rahaa, jota halutaan sijoittaa yhtiön kautta. Tässä kirjoituksessa on esitelty kolme yleisintä kirjanpidollista tapaa käsitellä omat siirrot yhtiöön. Tulen pureutumaan vaihtoehtoihin tarkemmin omissa teksteissään myöhemmin.

Osakepääoma. Kaikki alkaa pakollisesta alkusijoituksesta yhtiöön eli osakepääomasta, joka on nykyään minimissään 2500€. Osakepääoma ei ole sidottu vaan sen voi heti käyttää vaikkapa sijoitukseen. Kirjanpidollisesti sillä on merkitystä – sitä ei voi jakaa voitonjaossa – ainoastaan osakepääoman ylittävä nettovarallisuus on jakokelpoista. 

Osakepääomaa voidaan siis käyttää yhtiön sisällä, mutta ei jakaa ulos. Summa voidaan määrittää suuremmaksikin kuin minimi 2500€, mutta en tekisi niin, koska on olemassa joustavampiakin keinoja – ellei korkeampaa osakepääomaa jostain erityisestä syystä vaadita.

Osakepääoman maksaminen voidaan toteuttaa siirtämällä raha yhtiön pankkitilille tai antaa yhtiölle muuta omaisuutta eli apporttiomaisuutta. Apporttiomaisuutta siirrettäessä tarvitaan liitteeksi tilintarkastajan lausunto, joten en lähtisi tähän 2500€ takia – ellei ole jotain erityistä syytä.

Laina yhtiölle. Kun yhtiölle siirretään rahaa tai myydään omaisuutta, voidaan se kirjata kirjanpitoon siten, että yhtiö jää siirtäjälle/myyjälle kyseisen summan velkaa. Osapuolet määrittävät lainalle vapaasti ehdot. Nykyisellä verotusjärjestelmällä korkoa ei usein kannata maksaa, mutta tämä riippuu tilanteesta. Korkoa tai ei, yhtiö voi lyhennellä lainapääomaa takaisin lainaajalle ilman veroseuraamuksia.

Yhtiön kirjanpidossa laina kirjataan yleensä vieraaseen pääomaan. Se voidaan kirjata myös omaan pääomaan pääomalainaksi jos omaa pääomaa halutaan jostain syystä korottaa. Joka tapauksessa lainaa ei lasketa nettovarallisuuteen osingonjaon yhteydessä.

Sijoitukset SVOP-rahastoon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on nimensä mukainen, eli se merkitään omaan pääomaan nostamaan yhtiön nettovarallisuutta ja se on myös vapaata eli palautettavissa sijoittajalle lainan tapaan, toisin kuin osakepääoma. Pääoman palautuksena jakamiseen liittyy kuitenkin tiettyjä ehtoja, joita käsittelen myöhemmin. Ellei ehdot täyty käsitellään varojen jakamista SVOP-rahastosta osinkona eli toisin sanoen pääoma ei ole enää vapaata.

SVOP on erityisen hyvä keino jos halutaan maksaa osinkoa yhtiöstä omistajille, koska se nostaa yhtiön nettovarallisuutta (Osinkoa voidaan maksaa 8% yhtiön nettovarallisuudesta siten, että se on osingonsaajalle 25% pääomatuloa ja 75% verovapaata tuloa eli 7,5%/8,5%). Osingonjakoa suunniteltaessa suosittelen kuitenkin olemaan tarkkana. Miksi sijoittaisin ensin henkilökohtaista omaisuutta yhtiöön ja alkaisin jakamaan sitä takaisin verotettavana tulona?

Parhaimmillaan SVOP on kuitenkin näistä kolmesta keinosta monipuolisin: se on lainan tapaan mahdollista palauttaa ilman veroseuraamuksia sekä lisäksi se tarjoaa option jakaa suurempia osinkoja.

————-

Seuraavalla kerralla jatkan samasta aiheesta ja käsittelen omaisuuden siirtoa yhtiöön käytännön tilanteissa, ainakin listattujen ja listaamattomien arvopapereiden sekä asuntojen/kiinteistöjen osalta.

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.