Tällä kertaa vuorossa tarkennusta aiemmissa postauksissa esiintyneeseen SVOP-rahastoon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto löytyy yhtiön taseen oman pääoman ryhmästä. Se eroaa osakepääomasta ja muista sidotuista rahastoista olemalla nimensä mukaisesti vapaata eli sieltä voidaan jakaa varoja.

Sijoitukset SVOP-rahastoon

Miten SVOP-rahastoon sitten päätyy rahaa? Yhtiön perustamisvaiheessa osakepääoma (yleensä minimi 2500€) on maksettu, mutta yhtiön omistajat tai uudet sijoittajat haluaisivat sijoittaa yhtiöön lisää rahaa. Tällöin uudet sijoitukset yhtiöön voidaan kirjanpidossa merkitä SVOP-rahastoon, jolloin yhtiön oma pääoma nousee sijoituksen verran, tai velaksi sijoittajille vieraaseen pääomaan, jolloin oma pääoma ei muutu. Korkeampi oma pääoma mahdollistaa korkeammat kohtuullisesti verotettavat osingot sekä saattaa edistää yhtiön mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta kuten pankkilainaa.

Yllä puhuttiin ns. vastikkeettomasta sijoituksesta yhtiöön, jossa sijoittajat eivät saa sijoituksen vastineeksi lisää yhtiön osakkeita. Vastikkeettomat sijoitukset toimivat parhaiten yhden henkilön omistamissa yhtiöissä, muutoin kannattaa olla hyvin tarkkana tai sitten luoda jokaista sijoitusta vastaan uusia osakkeita. Vastikkeellinen sijoitus on siis sellainen, jossa yhtiö luo uusia osakkeita ja myy niitä sijoittajille.

Osakepääoman alentamiset voidaan merkitä SVOP-rahastoon. Myös osakkaan antamat lainat yhtiölle voi halutessaan muuttaa SVOP-sijoitukseksi tai päinvastoin.

Varojen palauttaminen ja ehdot

Oletustilanne on se, että palautukset SVOP-rahastosta verotetaan osinkona. Jos tästä haluaa poiketa eli palauttaa varoja verottomasti pääomanpalautuksena, on pystyttävä esittämään luotettava selvitys seuraavista asioista:

  • Palauttava yhtiö on listaamaton yhtiö
  • Varoja palautetaan samalle taholle, joka on tehnyt sijoituksen
  • Varat palautetaan 10 vuoden kuluessa sijoituksesta

Jotta pystyy selvittämään yllä mainitut asiat luotettavasti, on suositeltavaa pitää kirjaa kaikista SVOP-sijoituksista ja -palautuksista. SVOP-sijoituksen vaihtoehto, lainaus yhtiölle, toimii samoilla ehdoilla, paitsi ilman 10 vuoden aikarajaa (ja palauttava yhtiö voi olla listattu).

Kun SVOP-rahastosta halutaan palauttaa varoja, on siitä päätettävä yhtiökokouksessa kuten osingonjaostakin.

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.