Tänään johdattelen lukijoita osakeyhtiön verotukseen sijoitustoiminnan näkökulmasta. Seuraavassa vertailen osakeyhtiön ja yksityishenkilön verotusta sijoitustuottojen osalta.

 

Arvopapereiden luovutusvoitot

  • OY 20% yhteisövero
  • Henkilö 30/34% pääomatulovero

 

Listatuista pörssiyhtiöistä saadut osinkotuotot (jos omistus alle 10%)

  • OY 20% yhteisövero
  • Henkilö 85% veronalaista pääomatuloa = 25,5%/28,9%

 

Listaamattomista yhtiöistä saadut osinkotuotot

  • OY verovapaata tuloa
  • Henkilö 25% veronalaista pääomatuloa = 7,5%/8,5% (jos alle 8% jakavan yhtiön matemaattisesta arvosta, 150 000€ asti vuodessa)

 

Vuokratuotot

  • OY 20% yhteisövero
  • Henkilö 30/34% pääomatulovero

 

Huomaamme, että näiltä osin osakeyhtiön verotus on simppelimpää kuin yksityishenkilön – kaikki sijoitustoiminnan tuotot ovat verotuksellisesti samanarvoisia. Yrityksen tulos lasketaan yksinkertaisesti kaavalla tuotot – kulut. Tuloksesta yhtiö maksaa 20% tuloveron.

Huomioitavaa on se, että yhtiön maksamat palkat, myös omistajille maksetut, ovat yhtiön verotuksessa vähennyskelpoista kulua. Palkansaajalle palkka on ansiotuloverotuksen mukaan verotettavaa tuloa. Sitä, missä tapauksissa palkan maksaminen omistajille on järkevää, tulen käsittelemään lähiaikoina.

 

Havainnollistava, yksinkertaistettu esimerkki sijoitusyhtiön tuloslaskelmasta:

 

25000€ Arvopapereiden luovutusvoitot

10000€ Osinkotuotot

—————————————————

35000€ Tuotot yhteensä

-15000€ Maksetut palkat

-10000€ Muut kulut

—————————————————

-25000€ Kulut yhteensä

10000€ Voitto ennen veroja (35000-25000=10000)

-2000€ Tulovero 20%

—————————————————

8000€ Tilikauden voitto   

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.