Osakeyhtiön verotuksessa on minulle tuntemattomista historiallisista syistä olemassa kolme tulolähdettä. Yhtiön tulot jaetaan tulolähteisiin toimintojen luonteen mukaisesti ja jokainen tulolähde verotetaan eri yksikkönä eri verolain mukaan. Selkeää ja kätevää, eikö totta?

Tulolähteet ja noudatettavat verolait ovat:

 • Henkilökohtainen tulolähde
  • Tuloverolaki (TVL)
 • Elinkeinotoiminnan tulolähde
  • Laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL)
 • Maatalouden tulolähde
  • Maatilatalouden tuloverolaki (MVL)

Sijoitusyhtiöissä on harvemmin maatalouden tuloja, tasapainotellaan siis EVL:n ja TVL:n välillä. Tässä yleisimpiä sijoitusyhtiön toimintoja:

EVL:

 • Tavallinen liiketoiminta, esim. IT-konsultointi
 • Ammattimainen arvopaperisijoittaminen

TVL:

 • Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus
 • Passiivinen arvopaperisijoittaminen

Verotus eri yksikköinä

Jos tulee tilanne, että yhtiöllä on molempien tulolähteiden alaista toimintaa ja tuloa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että tulojen lisäksi myös kulut on jaoteltava tulolähteittäin noudattaen kunkin tulolähteen lakia. Tulolähteet sitten verotetaan eri yksikköinä ja molemmille muodostuu voittoa tai tappiota. Toisen tulolähteen tappiota ei voida vähentää toisen voitosta vaan tappio jää muistiin ja sen voi vähentää saman tulolähteen mahdollisista tulevista voitoista 10 vuoden aikana. Jos siis EVL tekee tilikautena tappiota 1000€ ja TVL voittoa 1000€, yhtiö maksaa yhtiöveroa 20% 1000€:sta eli 200€ ja EVL-puolen tappio 1000€ jää odottamaan EVL:n tulevia voittoja.

Verolakien erot

Miten sitten verolait EVL ja TVL eroavat toisistaan ja mitkä ovat vaikutukset sijoitustoiminnan verotukseen? Uskaltaisin väittää, että elinkeinotoiminnan EVL tarjoaa lähes poikkeuksetta paremmat vähennysmahdollisuudet kuin TVL, jossa noudatetaan lähtökohtaisesti samoja vähennysperiaatteita kuin yksityishenkilön pääomatuloverotuksessa. Sijoitustoiminnan kannalta tärkeimpiä EVL:n tarjoamia etuja:

 • Arvopapereiden arvonalenemisen kirjaaminen kuluksi tuloslaskelmaan
 • Luottotappioiden kirjaaminen kuluksi mm. lainasijoituksissa tai tietyissä johdannaisissa
 • Paremmat mahdollisuudet kuluvähennyksiin, kulut täysimääräisinä esim. puhelinkulut, EVL kilometrikorvaus 0,43€ > TVL 0,25€, päivärahat, kokous- ja neuvottelukulut jne.

Osa 2

Seuraavalla kerralla pohdin arvopaperisijoittamisen tulolähdettä ja sitä, miten tulolähteen määräytymiseen voi itse vaikuttaa.