Tekisi mieli kirjoittaa jo sijoitussäästötilistä, mutta maltan mieleni ja odottelen vielä selkeyttä muutamiin yksityiskohtiin, erityisesti juuri päivän aiheeseen eli ulkomaisten osinkotuottojen lähdeveroihin. Pidätetäänkö siis ulkomailta saaduista osingoista lähdevero entiseen tapaan? Jos kyllä, saako lähdeverot jotenkin hyvitettyä verotuksessa vai menevätkö ne kankkulan kaivoon? Joka tapauksessa jos sijoitussäästötili toteutuu nykyisellä esityksellä, tulee se olemaan hyvä väline useissa tapauksissa. Katto 50.000€ valitettavasti estää isompien varojen hallinnoinnin.

————————

Tässä tekstissä puhutaan suomalaisen osakeyhtiön saamista listattujen yhtiöiden jakamista osinkotuotoista. Jos jakajana on ulkomainen yhtiö, pidätetään osingosta yleensä lähdeveroa. Useimmiten pidätys on 15% osingon määrästä, joskus enemmän. Lähdevero pidätetään automaattisesti samalla hetkellä kun osinko tulee tilille.

Suomen verottaja hyvittää yhtiön tuloverotuksessa 15%:iin asti lähdeveroja, jos ne on pidätetty sellaisen maan osinkotuloista, jonka kanssa Suomella on verosopimus(ks. lähteet). Laskennasta tarkemmin seuraavissa esimerkeissä. Hyvitys tulee anoa veroilmoituksen liitelomakkeella 70: “Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi”. Hyvitystä ei saa, jos tilikausi on tappiollinen tai voitolliselta tilikaudelta ei tule veroja maksettavaksi vanhojen vahvistettujen tappioiden vuoksi. Käyttämättömät hyvitykset jäävät muistiin ja ne voi anoa seuraavan viiden verovuoden sisällä.

 

Tilanne 1: optimi

  • Pidätys on 15%.
  • Suomella on maan kanssa verosopimus.

-> Haetaan hyvitystä Suomen verottajalta.

ESIM 1. Ulkomailta tulee osinkoa bruttona 1000e, josta pidätetään 15% ja yrityksen tilille tulee 850e. Yritys anoo hyvitystä Suomen verottajalta 15% osalta. Kun yhteisöveroprosentti on 20, maksaa yritys osingoista vielä 5%(20-15) veroa eli vielä 50e. Tällöin veroja tulee maksettua yhteensä 200e eli yhteisöveroprosentin mukainen 20%.

 

Tilanne 2: lähdeveroja on pidätetty liikaa

  • Pidätys on yli 15%, usein luokkaa 30%.
  • Suomella on maan kanssa verosopimus.

-> Haetaan hyvitystä Suomen verottajalta 15% osalta, koska enempää ei saa. Kuitenkin 15% ylittävää osuutta voi anoa takaisin kohdemaasta. Tähän löytyy ohjeita googlaamalla. Prosessi voi olla melko työläs, mutta maiden välillä on eroja – ihan pieniä ylityksiä ei kannattane anoa. Jos ylitystä ei anota takaisin, kirjataan se luottotappioiden kaltaisesti yrityksen kuluksi.

ESIM 2. Ulkomailta tulee osinkotuloa bruttona 1000e, josta pidätetään 30% ja yrityksen tilille tulee 700e. Yritys anoo hyvitystä Suomen verottajalta 15% osalta. Kun yhteisöveroprosentti on 20, maksaa yritys osingoista vielä 5%(20-15) veroa eli vielä 50e. Tällöin veroja tulee maksettua yhteensä 350e eli 35%. Ulkomailta voi anoa ylimääräisen 15% eli 150e takaisin, jolloin kokonaisveroprosentiksi muodostuu yhteisöveroprosentti 20.

 

Tilanne 3: Suomella ei verosopimusta

  • Koko pidätys koituu yrityksen kuluksi, koska Suomen verottaja ei hyvitä mitään.
  • En ole kuullut, että verosopimuksettomasta maasta olisi saatu palautettua lähdeveroja. Tähän pyytäisin lukijoilta kommentteja.

-> Ei toimenpiteitä

ESIM 3. Ulkomailta tulee osinkotuloa bruttona 1000e, josta pidätetään 10% ja yrityksen tilille tulee 900e. Jos yritys ei saa lähdeveroa takaisin kohdemaasta, voi se vähentää veron kuluna. Tällöin yritys maksaa osingoista veroa 900e osalta eli 180e ja käteen jää näin 720e.

 

VEROSOPIMUKSET

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49062/voimassa_olevat_verosopimukse/

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.