Moikka, tänään avaus uuteen kategoriaan “Yhtiön pyörittäminen”. Sen alle tulen kirjoittamaan niistä vastuista ja velvoitteista, joita (sijoitus)osakeyhtiön omistajille ja muille avainhenkilöille muodostuu tai saattaa muodostua. Aloitetaan YEL-vakuutuksella.

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus kerryttää eläkettä ja toimii yrittäjän sosiaaliturvan perustana. YEL vastaa työnantajan työntekijälle tarjoamaa lakisääteistä TYEL-vakuutusta. Vakuutus on pakollinen, JOS sen edellytykset täyttyvät.

YEL-vakuutetun yrittäjän sosiaalietuudet, kuten vaikkapa yleinen asumistuki tai sairauspäiväraha, lasketaan pelkän YEL-työtulon mukaan, kun ne työntekijällä perustuvat palkkaan (ja joskus myös muihin tuloihin).

Aiheesta voisi kirjoittaa monesta näkökulmasta. Tämä kirjoitus keskittyy sijoitusosakeyhtiön tapaukseen.

 

EDELLYTYKSET

  • Omistaa yksin yli 30% tai puolisonsa kanssa yhdessä yli 50% osakkeista tai äänistä JA
  • Työtulo vastaa vähintään 7645,25 euroa vuodessa vuonna 2017

 

TYÖTULO

Jokaisen työtulo arvioidaan yksilöllisesti. Ensisijaisesti työtulon arvioi yrittäjä itse. Ohjeita työtulon määrittämiseen löytyy toimialoittain. Työtulo ei ole sama asia kuin osakeyhtiöstä nostettu palkka.

“Arvioinnin pohjana pidetään sitä palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työtä tekemään palkattaisiin joku toinen vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.”

“Alakohtaisen ohjeen lisäksi työtuloa määriteltäessä kiinnitetään huomiota esimerkiksi liikevaihtoon, toimintakuukausiin, viikkotyötunteihin ja toiminnan päätoimisuuteen.”

https://www.veritas.fi/yrittajat/usein-kysyttya/yel-tyotulo/miten-yrittajan-yel-tyotulo-maaraytyy

Yrittäjien työtuloja monitoroidaan ja vakuutuksen ottamiseen voidaan pakottaa tai työtuloa nostaa.

 

SIJOITUSYHTIÖN OMISTAJAN TYÖTULO

Sijoitusyhtiöissä usein yrittäjän työtunnit ovat vähäisiä ja yhtiön tuotto ei muodostu yrittäjän ansiotyöstä vaan omistusten tuotoista. Tällöin on perusteltavissa, että YEL-vakuutuksen edellytysten vuosittainen työtuloraja ei täyty, eikä vakuutusta ole pakko ottaa. Jos sijoitustoiminta on kovin aktiivista, tilanne muuttuu täpärämmäksi.

 

YEL-VAKUUTUS SIJOITUKSENA

Olen joskus hahmotellut YEL-vakuutuksen tuottoa ja tulin itse nopeasti siihen lopputulokseen, että pelkän eläkkeen karttumisen osalta se ei ole hyvä sijoitus. Suhteessa maksettaviin maksuihin, eläkettä kertyy heikosti.  

Kun mukaan tulee sosiaaliturva, vaikuttaa yrittäjän henkilökohtainen tilanne siihen, kuinka hyvä diili YEL-vakuutus on. Vaikuttavia seikkoja ovat mm. isyys-/äitiys, yrittäjän riski joutua työttömäksi, onnettomuuteen, sairastua ym.  

Eläkesijoituksena YEL-vakuutuksessa, kuten palkkatyöntekijän TYEL-vakuutuksessa, on se huono puoli, että kerättyä pääomaa ei saa koskaan käyttöön, eivätkä sitä saa edes perilliset.

Lannistavaa on myös se, että nykytilanteessa, jos maksat YEL-maksuja koko työikäsi ~150€ kuukaudessa (minimimaksu) pääset lähelle takuueläkettä, joka taataan siis kaikille eläkekertymästä riippumatta.

 

PLUSSAT

  • Sosiaaliturva
  • Verovähennysoikeus – YEL-maksut ovat kulua yritykselle

MIINUKSET

  • Eläkkeen kertyminen suhteessa maksuihin pientä
  • Maksettua pääomaa ei saa koskaan takaisin
  • Eläkkeen kertyminen alkaa nollasta, eikä takuueläkkeen päälle

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.