Aloitetaan siitä, että lähtökohtaisesti on olemassa kolme keinoa, jolla osakeyhtiön osakkeita voidaan luovuttaa. Lisäksi sukupolvenvaihdosta helpottamaan on luotu tiettyjä poikkeuksia, joista lisää alempana. Tässä kolme pääkeinoa luovutukseen (ilman helpotuksia):

Vastikkeellinen kauppa – osakkeet myydään vähintään hintaan 75% yhtiön osakkeiden verotusarvosta. Toisin sanoen, jos myy liian alihintaan, kauppa luokitellaan lahjaksi.

 • Myyjälle realisoituu mahdollisesti luovutusvoittoa osakkeista, koska osakkeiden hankintahinta on tavallisesti hyvin pieni.

Lahja – vastike alle 75% verotusarvosta

 • Lahjan vastaanottaja maksaa lahjaveron

Perintö

 • Perinnön saaja maksaa perintöveron

 
Helpotus: Vastikkeellinen kauppa – luovutusvoittoveron täysi huojennus

Kun omistaja myy osakkeita elinaikanaan hinnalla, joka ylittää 75% verotusarvosta eli kauppa katsotaan vastikkeelliseksi, voi hän välttyä luovutusvoittoverolta, jos kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:

“Verovelvollinen luovuttaa sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat vähintään kymmenen prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä.

Saajana on luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Verovapaus koskee myös edellä mainitun saajan puolisoa, jos luovutuksensaajina ovat sekä mainittu lähisukulainen että hänen puolisonsa yhdessä.

Omaisuus on ollut yhteensä yli kymmenen vuotta luovuttajan tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti.”

Lisäksi ostajan on pidettävä osakkeita vähintään viisi vuotta tai luovuttajan saama veroetu kääntyy ostajan maksettavaksi hänen verotuksessaan.

 

Helpotus: Lahjaveron täysi huojennus

Kun omistaja myy osakkeita hintaan yli 50%, mutta alle 75% verotusarvosta eli kauppa luokitellaan lahjaksi, vastaanottajalle ei koidu lahjaveroa jos alle olevat ehdot toteutuvat.

 1. luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa (yli 10% osakkeista), ja
 2. luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä, ja
 3. luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta.

 

Helpotus: Lahja- tai perintöveron OSITTAINEN huojennus

Sama kuin täysi huojennus, mutta vastaanottajan ei tarvitse maksaa kaupasta vastiketta. Huojennuksen osittaisuus tarkoittaa sitä, että lahja- tai perintöveroa laskettaessa, lahjan tai perinnön arvona pidetään ainoastaan 40% osakkeiden täydestä verotusarvosta.

Huomioitavaa on se, että lahja- ja perintöveroasteikkojen progressiivisuudesta johtuen vastaanottajalle koituvat verot ovat huomattavasti pienemmät kuin 40% täydestä verosta. Ilmiö korostuu erityisesti pienemmissä summissa.

Ehdot:

 1. veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa (yli 10% osakkeista), ja
 2. luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä, ja
 3. huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa.

 

Muita huomioita

 • Huojennuksia voidaan soveltaa ainoastaan elinkeinoverolain mukaan verotettuihin yrityksiin. TVL:n mukaan verotettuihin passiivisiin (sijoitus)yhtiöihin huojennuksia ei saa.
 • Lahja- ja perintöveron huojennusten tapauksissa vastaanottajan EI tarvitse olla sukua luovuttajalle.
 • Miten määritellään “luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä”?
  • “Luovutuksensaajan katsotaan ilman eri selvitystä jatkavan yritystoimintaa huojennussäännöksessä tarkoitetulla tavalla, jos luovutuksensaaja työskentelee luovutuksen jälkeen yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana.”
  • Saajan on oltava esim. hallituksessa henkilökohtaisesti, edunvalvojan kautta ei riitä.
  • Saajan on jatkettava yritystoimintaa välittömästi.

Teksti pohjautuu verohallinnon ohjeeseen aiheesta:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Yrityksen_sukupolvenvaihdos_verotuksessa(9915)

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.